De verkoop van een woning is voor u een zeer belangrijke, maar relatief weinig voorkomende activiteit, die u veel hoofdbrekens én geld kan kosten. Voor Heyen Makelaars is dit dagelijkse kost. Daarom is het aanbevelenswaardig om ons in te schakelen. Wat kunnen wij in dat geval voor u betekenen?

  • Het is van belang om uw woning direct met de juiste vraagprijs in de markt te zetten. De eerste dagen genereren namelijk vaak de meeste aandacht. Wij kunnen u de beste vraagprijs adviseren met een prognose voor de opbrengst. Wij doen dit aan de hand van referenties, marktkennis en diepgaand onderzoek.
  • Wij adviseren u over de te volgen verkoopstrategie en presenteren een plan van aanpak. Alle wederzijdse afspraken leggen we helder vast, zodat u steeds weet waar u aan toe bent.
  • Voor een professionele presentatie laten wij een geïnstrueerde beroepsfotograaf een reportage maken, zodat uw woning zo gunstig mogelijk voor de dag komt.
  • Daarnaast kunnen we voor u het verplichte energieprestatiecertificaat laten opmaken, het huis laten inmeten en plattegronden vervaardigen.
  • Uw aanspreekpunt onderhoudt periodiek contact met u over de voortgang van de verkoop en doet u persoonlijk verslag van bezichtiging.
  • Wij stellen ons proactief op richting de markt en zetten - in overleg met u - graag creatieve verkoopacties in.
  • U kunt onze bouwkundig ingenieur inschakelen voor een schetsontwerp van een eventuele uitbouw of verbouwing voor potentiële kopers. Dit om de aantrekkingskracht van uw huis te verhogen en de mogelijkheden te visualiseren.
  • Wij leggen alle gemaakte afspraken, duidelijk en vastomlijnd vast in een koopakte. Wij laten de betrokkenen de koopakte ondertekenen en we bewaken - met betrekking tot eventuele voorbehouden - de in de akte opgenomen termijnen.
  • Voorafgaand aan de levering bij de notaris organiseren wij een inspectie van het huis, waarbij partijen zich ervan kunnen verzekeren dat alle afspraken zijn nagekomen. Wij controleren verder de concept-leveringsakte en begeleiden het transport bij de notaris.
  • Ook na het transport blijven wij voor u beschikbaar. Mochten zich vragen of problemen voordoen, dan kunnen wij deze samen oplossen.

Aantrekkelijke tarieven
Wilt u in combinatie verkopen en aankopen? Dan hanteren wij extra aantrekkelijke voorwaarden en tarieven.

Voor tips voor de verkoop van uw  huis klik hier.